ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาววันวิสา นามเคนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ
2นายอนุรักษ์ เสดสันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ
3นางนันทากาญจน์ อัศพงศ์ธนัชเดชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 04/01/2552
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2