ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสมรัก ผาคำบ้านตลาดเนินหินโรงเรียนบ้านบุ บุรีรัมย์ เขต 3
2นายธนู วุฒิเกียรติไพบูลย์วัดหนองกาน้ำโรงเรียนวัดศรีพโลทัย ชลบุรี เขต 1
3นางสาวกัลยกร ยอดน้ำคำวัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา)โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง บุรีรัมย์ เขต 4
4นางสาวรัษฎากร แซ่เตียววัดโป่งตามุขสพม.18 สพม.18
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 04/01/2552
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2