ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวประไพ ศิลาชัยวัดหนองกะขะโรงเรียนบ้านไฮเลิง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
2นางสาวเยาวลักษณ์ วภักดิ์เพชรอนุบาลเกาะจันทน์โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม สพป.สกลนคร เขต 1