ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวเกื้อกูล แพงศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2สพป.เลย เขต 2 เลย เขต 2