ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายคมสันต์ กลิ่นทรงบ้านคลองตาเพชรโรงเรียนบ้านโนนจั่น กำแพงเพชร เขต 1
2นางสาวเบญจมาศ ก่ำเกี้ยงบ้านทับร้างโรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ อุดรธานี เขต 2
3นางสาวศิทธาสินี สุปะกรรมบ้านสระนาโรงเรียนบ้านคลองสะท้อน นครราชสีมา เขต 3
4นางสายรุ้ง เชียรสระน้อยบ้านหนองชุมเห็ดโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สระแก้ว เขต 2
5นายชาญวิทย์ สุขพรายอนุบาลพนัสศึกษาลัยโรงเรียนบางคล้าพิทยาคม สพม.ฉะเชิงเทรา
6นางสาวอรวรรณ ท้วมเจริญบ้านย่านซื่อโรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์ ฉะเชิงเทรา เขต 2
7นางสาวณัฐพร เบ้าทองวัดหนองกะขะโรงเรียนบ้านกระแซงใหญ่ ศรีสะเกษ เขต 4
8นางชัชฏาภรณ์ กล่อมจิตรวัดหนองกาน้ำโรงเรียนบ้านกราย ศรีสะเกษ เขต 4
9นางสาววรัญญา เพ็งสาเกษวัดโคกพระศิลารามโรงเรียนบ้านคำบอน สกลนคร เขต 2
10นางพรรทิภา วงศรีวัดบ้านงิ้วโรงเรียนบ้านท่าเดื่อ มหาสารคาม เขต 3
11นางสาวพรรณทิพร สุริยะเย็นบ้านบึงตะกูโรงเรียนบ้านหนองผงขี้เถ้า มหาสารคาม เขต 2
12นายยุรนันท์ สุขสำราญบ้านบึงตะกูโรงเรียนบ้านระกาเสม็ด บุรีรัมย์ เขต 2
13นางสาวกมลลักษณ์ ใยดีบ้านเนินโรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สุรินทร์ เขต 2
14นางสาวพัชราภรณ์ ศรพรมบ้านบึงตะกูโรงเรียนบ้านขุมดิน สุรินทร์ เขต 2
15นางสาวทัศวรรณ มีสัตย์อนุบาลบ่อทองโรงเรียนบ้านขาต(มงคลวิทยา) สุรินทร์ เขต 2
16นายวิรัตน์ กองมณีบ้านสระสี่เหลี่ยมโรงเรียนปรางค์กู่ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
17นายอภิชัย ทองเชื้อชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียงลาออกจากราชการ 
18นางสาวสุพัตรา ศรีจันทร์โฉมบ้านหนองยายหมาดโรงเรียนอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) สพป.ราชบุรี เขต 2
19นางสาวชลธิชา จุลพันธ์วัดอัมพวนารามลาออกจากราชการ