ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางพร้อมวาสนา สาโพนทันโรงเรียนห้วยใหญ่ บางละมุง
2นายสงครามชัย ดาบจันทร์โรงเรียนวัดนาพร้าว ชลบุรี เขต 3
3นางปัทมาพร ศรีกำพลโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ ชลบุรี เขต 3
4นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ชลบุรี เขต 1
5นายภูเบศ พลชัยลาออกจากราชการ 
6นายสุชาติ สมเพ็ชร์โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดช