ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวิญญู นวลแย้มวัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง)โรงเรียนบ้านด่าน ศรีสะเกษ เขต 4